SZKOLENIE

Dokumentacja pracownicza

od 1 stycznia 2019 r. w szkole i przedszkolu

Termin szkolenia: 26 lutego 2019 r.

Szkolenie poprowadzi: Dariusz Skrzyński - specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy

UWAGA!


Choć minęło już kilka miesięcy od wejścia w życie głośnej Dyrektywy RODO, dopiero w ostatnim czasie pojawiły się przepisy wykonawcze, regulujące działanie placówek oświatowych w praktyce, a część z nich ma zostać uchwalona już w I kwartale br.


Zaledwie 19 grudnia 2018 r. podpisano Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2019. W toku są zmiany legislacyjne Kodeksu Pracy oraz Ustawy o SFŚS.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • ?jakie NOWE obowiązki czekają dyrektorów placówek od 2019 roku
 • ?.jakie są najistotniejsze zmiany Kodeksu Pracy w związku z RODO, które wejdą w życie w I kwartale 2019 r
 • ?jakie zmiany nastąpią w zakresie przetwarzania danych na potrzeby ZFŚS
 • ?jak prowadzić dokumentację pracowników szkoły i przedszkola w formie cyfrowej
 • ?jak prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • jakie dokumenty ze świadectwem pracy będzie trzeba wydać pracownikowi w postaci papierowej, a jakie w postaci elektronicznej
 • jaki jest obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w placówkach szkolnych i przedszkolnych

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • dyrektorzy szkół i przedszkoli
 • wicedyrektorzy szkół i przedszkoli
 • liderzy zespołów nauczycielskich
 • nauczyciele
 • osoby zainteresowane tematyką zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej