SZKOLENIE

Dokumentacja pracownicza

od 1 stycznia 2019 r. w szkole i przedszkolu

Szkolenie prowadzi: Dariusz Skrzyński - specjalista z zakresu prawa oświatowego

UWAGA!


Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, pracodawca miał obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą (związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika) przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy.


Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany - pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Zobacz program Zapisz się

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jakie są najistotniejsze zmiany Kodeksu Pracy w związku z wejściem w życie RODO?
 • jakie zmiany czekają w zakresie przetwarzania danych na potrzeby ZFŚS?
 • jak prowadzić dokumentację w formie cyfrowej?
 • jak prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?
 • jakie dokumenty ze świadectwem pracy będzie trzeba wydać pracownikowi w postaci papierowej, a jakie w postaci elektronicznej?
 • jaki jest obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • jakie NOWE obowiązki czekają dyrektorów placówek od 2019 roku?

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • dyrektorzy szkół i przedszkoli
 • wicedyrektorzy szkół i przedszkoli
 • liderzy zespołów nauczycielskich
 • nauczyciele
 • osoby zainteresowane tematyką zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
Zapisz się