SZKOLENIE

Dokumentacja pracownicza

od 1 stycznia 2019 r. w szkole i przedszkolu

Program szkolenia

Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019 r. w szkole i przedszkolu

CZĘŚĆ I

Zmiana formy prowadzenia akt osobowych

 • obowiązki dyrektora związane z prowadzeniem dokumentacji w wersji elektronicznej

CZĘŚĆ II

Reguły związane z digitalizacją dokumentów pracowniczych

 • procedury postępowania,
 • wzory dokumentów

CZĘŚĆ III

Przekazywanie dokumentacji pracownikom

 • Termin i forma

CZĘŚĆ IV

Nowy podział akt osobowych

CZĘŚĆ V

Ewidencjonowanie czasu pracy

 • pracownicy niepedagogiczni
 • nauczyciele

CZĘŚĆ VI

Nowe okresy przechowywania dokumentacji

 • skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych
 • co zmieni się w dokumentacji ZUS
 • obowiązek informowania o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej przy wydawaniu świadectwa pracy

CZĘŚĆ VII

Nowelizacja Kodeksu Pracy ze względu na RODO

 • planowane zmiany w Kodeksie pracy w I kw. 2019 r.
 • zasady związane ze spełnieniem obowiązku informacyjnego RODO przy rekrutacji i w stosunku nowo zatrudnianego pracownika

CZĘŚĆ VIII

Zmiany w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • planowane zmiany w I kw. 2019 r.,
 • regulamin ZFŚS po nowemu,
 • badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle RODO,
 • komisje socjalne a ochrona danych osobowych,
 • opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów zgodnie z RODO,
 • uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi (UWAGA! Zmiany już obowiązują od 1 stycznia 2019 r.)